houten vloeren

Onderhoud van een houten vloer

Een houten vloer is een geweldige aanwinst voor een woning en heeft eigenlijk alleen als nadeel, voor zover het als nadeel gezien kan worden, dat er met enige regelmaat onderhoud aan gepleegd moet worden.

De regelmaat van het onderhoud is onder meer afhankelijk van het soort afwerking wat er is toegepast.

Frequentie van onderhoud

Hoe vaak de houten vloer onderhouden moet worden is niet alleen afhankelijk van de afwerking, maar ook de manier waarop deze is afgewerkt. Om een voorbeeld hiervan te geven kan men denken aan de laklagen die zijn aangebracht. Als een vloer de eerste keer 3 tot 4 keer van een laklaag is voorzien dan zal de eerstvolgende keer dat deze onderhouden moet worden, verder in de toekomst liggen dan wanneer er maar 2 keer een laklaag is aangebracht. U kunt er voor kiezen om het onderhoud uit te besteden aan een bedrijf, maar met enige voorbereiding is men ook prima in staat om zelf het onderhoud uit te kunnen voeren.

Stappenplan voor onderhoud

  • Als eerste zal de vloer moeten worden nagelopen om te kijken of er ook uitstekende spijkers te zien zijn. Als dit het geval is dan zijn er twee manieren om daarmee om te gaan. Van belang is daarbij of de uitstekende spijker bij het weer in het hout brengen nog wel grip heeft. Als dit niet zo is dan kan de spijker maar beter verwijderd worden en kan deze vervangen worden door een nieuwe en eventueel langere spijker.
  • Mochten er meerdere spijkers aan vervanging toe zijn dan is het aan te raden om de achtergebleven zichtbare gaatjes op te vullen met vulmiddel.
  • Daarna zal men kunnen beginnen met het schuren met behulp van een bandschuurmachine voor het grootste oppervlak en met een kantenschuurmachine voor de kanten. Deze schuurmachines zijn overigens gewoon te huur bij gereedschap verhuurbedrijven.
  • Na het schuren is het van groot belang dat de vloer goed schoongemaakt wordt door eerst te stofzuigen en deze daarna met een vochtige doek schoon te maken. Eventueel kan er ook nog een ontvettingsmiddel worden gebruikt voor het geval de vloer onderhouden wordt met olie.
  • De voorkeur kan gegeven worden aan het onderhouden met lak of met olie. Het verschil tussen beide is dat bij een geoliede vloer men op het hout loopt en bij een gelakte vloer als het ware op het lak.